KONZOLOVÉ PŘÍKAZY

Pro všechny hráče

list – vypíše do konzole seznam hráčů + jejich ID.

mllist – vypíše do konzole seznam map na serveru a zobrazí jejich pořadová čísla (index).

listadmins – vypíše seznam adminů na serveru.

kick name/ID – vyvolá hlasování o vykopnutí hráče. Můžete zadat buď jméno hráče, nebo jeho ID.

showfps 1/0 – zapne/vypne zobrazování vašeho FPS a vaší pozice.

mpresult – vypíše aktuální stav hry do textového souboru mpresult.txt a uloží ho do vietcong/mpresult.

restartmap – vyvolá hlasování pro restartování mapy, pokuď je to na serveru povoleno.

startadmin heslo – umožní vám vzdálenou správu serveru, pokuď znáte heslo.

mlchangecurmap mapaMÓD time/points/frags počet – vyvolá hlasování o změně mapy, jestli je to povolené (př: mlchangecurmap dustglasATG points 100).

devtraf – zjistí kvalitu vašeho připojení, připojení serveru a váš reálný ping na serveru (rp).

voicechatstatus – zjistí možnost hlasové komunikace na serveru a vypíše hráče, kteří mají hlasovou komunikaci povolenou.

chattoconsole 0/1/2 – 0: do konzole se píšou jen události na serveru,    1: do konzole se píše i chat, 2: do konzole se píšou i informace o zabití.

ignore ID – ignoruje chat od zvoleného hráče.

ignorelist – vypíše seznam vámi ignorovaných hráčů.

consoletime 1/0 – ke všem událostem v konzoli se píše/nepíše systémový čas.

hbgetver – zjistí verzi HradBy na serveru.

 

Admin a vzdálená správa

list – vypíše do konzole seznam hráčů + jejich ID.

mllist – vypíše do konzole seznam map na serveru a zobrazí jejich pořadová čísla (index).

mlclear – vymaže všechny mapy mimo aktuální.

nextmap – přepne na další mapu v seznamu.

nextmap index – přepne na zvolenou mapu v seznamu.

mladdmap mapaMÓD time/points/frags počet – zařadí zvolenou mapu do seznamu ( př: mladdmap dustwildCTF time 60).

mlremovemap index – vymaže zvolenou mapu ze seznamu.

mlchangeendrule index time/points/frags počet – změní pravidlo ukončení zvolené mapy v seznamu.

mlchangecurmap mapaMÓD time/points/frags počet – přepne na napsanou mapu s vybraným módem a ukončením. ( př: mlchangecurmap osgiliath-cityCTF points 100).

restartmap – restartuje aktuální mapu.

listadmins – vypíše seznam adminů na serveru.

downlist – vypíše počet lidí, kteří stahují mapu a u každého napíše aktualní stav stahování + jméno stahovaného souboru.

kick name/ID – vykopne zvoleného hráče.

ban name/ID hodin – zakáže zvolenému hráči připojit se na server na zvolený počet hodin. Pokuď zadáte 0, hráč je vyloučen navždy.

playerip ID/name – zjistí IP hráče.

banip name/důvod IP hodin – zabanuje hráčovu IP. Hráč nemusí být na serveru

banlist – vypíše všechny vyloučené hráče + banID.

banremove banID – zruší zákaz vybraného hráče.

clearban – vymaže celý banlist a zruší všechny bany.

swapplayer ID – přepne vybraného hráče k druhému týmu (od US k VC a naopak).

adminsay “s mezerama”/bez_mezer – zpráva do chatu. Všem hráčům se zobrazí, že zprávu napsal admin, zůstane déle zobrazená a zobrazí se modře.

set srvvm 0/1 – zákáže/povolí vietnam mód.

set srvvmchat 0/1 – zakáže/povolí vietnam chat mód.

set srvab 0/1 – zakáže/povolí automatické vyrovnávání týmů.

set srvec 0/1 – zakáže/povolí nepřátelskou kameru.

set srvff 0/1 – zakáže/povolí přátelskou střelbu.

set srvbluebt 0/1 – zakáže/povolí modrý drát pasti pro tým, jehož člen past vytvořil.

set srvbd 0/1 – zakáže/povolí zčernání obrazovky po smrti hráče.

set srvvoicechat 0/1/2 – Hlasová komunikace na serveru. 0: zakázat, 1: nízká kvalita, 2: vysoká kvalita.

set srvakping počet – změní limit maximálního pingu pro autokick. 0 znamená vypnuto.

set srvakidle minut – pokuď je hráč zcela nečinný po delší, než zvolenou dobu, tak je automaticky vyhozen za nečinnost. 0 znamená vypnuto.

set srvteamlock 0/1/2 – zamkne vybraný tým. 0: žádné zamčení, 1: US tým zamčen, 2: VC tým zamčen.

set srvspectators počet spoždění – povolí zvolený počet diváků na serveru a nastaví spoždění v zobrazování průběhu hry pozorovatelům oproti normálním hráčům a chat nespozdí (př: set srvspectators 1 0).

set srvpassword heslo – mění heslo serveru. Pokuď nezadáte nic, heslo je zakázané.

set srvjoinmsg “s mezerama”/bez_mezer – mění zprávu serveru, která se zobrazí každému nově připojenému hráči (Server message:).

set srvctf sekund – mění čas respawnu v módu CTF.

set srvtt sekund – mění čas respawnu v módu TT.

set srvcoopdif 0/1/2/3 – změní obtížnost coop módu. 0: lehká 1: střední 2: těžká 3: vietnam

set srvclmac počet – změní maximální možný počet kulometčíků.

set srvclsni počet – změní maximální možný počet sniperů.

set srvclmed počet – změní maximální možný počet mediků.

set srvcleng počet – změní maximální možný počet ženistů/sapérů.

set srvclrad počet – změní maximální možný počet radistů.

Pouze pro admina

set srvadmin heslo – mění heslo pro vzdálenou správu na zadané heslo. Pokud je během změny někdo přihlášený jako admin, tak musí pro další administaci zadat nové heslo.

set srvadmin – maže heslo pro vzdálenou správu, tím ji zcela zakazuje.

banip ID/name – zabanuje hráčovu IP. Pro vzdálené administrátory je povolena tato varianta: banip name/důvod IP hodin (viz výše).

 

 

Listování v konzoli

Šipkou nahoru a dolů lze v konzoli vybírat poslední zadané příkazy.

Tlačítky Page Up a Page Down lze v konzoli listovat na vyšší stránky.

 

zdroj